DỰ ÁN: BỆNH VIỆN HORISON 76 AN DƯƠNG

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN HORISON 76 AN DƯƠNG


Project Description

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN HORISON 76 AN DƯƠNG

Dự án/Project: Bệnh viện New Horizon

Địa điểm/ Location: 76 An Dương , Tây Hồ , Hà Nội

Phạm vi/Scope: Thi công cơ điện/MEP installation

Diện tích dự án: 2.000 m2

Năm hoàn thành : 2021