DỰ ÁN: TRƯỜNG QUỐC TẾ PHÁP 44 NGỌC THỤY

DỰ ÁN: TRƯỜNG QUỐC TẾ PHÁP 44 NGỌC THỤY


Project Description

DỰ ÁN: TRƯỜNG QUỐC TẾ PHÁP 44 NGỌC THỤY

Dự án/Project:  Cải tạo trường quốc tế Pháp Alexandre Yersin

Địa điểm/ Location: Số 44 Ngọc Thụy , Long Biên , Hà Nội

Phạm vi/Scope: Thi công cơ điện/MEP installation

Diện tích dự án: 28.000 m2

Năm hoàn thành cải tạo : 2020