Thi công tòa nhà văn phòng

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG NO ONE

THI CÔNG CƠ ĐiỆN CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG NO ONE

  • Dự án/Project: Văn Phòng  NO ONE
  • Địa điểm/ Location: Số 249 Hoàng Quốc Việt , Cầu Giấy , Hà Nội
  • Phạm vi/Scope: Thi công cơ điện/MEP installation
  • Diện tích dự án: 3.000 m2
  • Năm hoàn thành : 2023

 

 

THI CÔNG CƠ ĐiỆN CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN BIM GROUP

THI CÔNG CƠ ĐiỆN CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN BIM GROUP

  • Dự án/Project: Văn Phòng làm việc tập đoàn BIM Group
  • Địa điểm/ Location: Số 44 Yên Phụ , Tây Hồ , Hà Nội
  • Phạm vi/Scope: Thi công cơ điện/MEP installation
  • Diện tích dự án: 4.500 m2
  • Năm hoàn thành : 2020