Thi công tòa nhà hỗn hợp

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO TÒA NHÀ HỖN HỢP 217 PHỐ HUẾ

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO TÒA NHÀ HỖN HỢP 217 PHỐ HUẾ

  • Dự án/Project: Tòa nhà văn phòng kết hợp căn hộ cho thuê
  • Địa điểm/ Location: Số 217 Phố Huế , HBT , Hà Nội
  • Phạm vi/Scope: Thi công cơ điện/MEP installation
  • Diện tích dự án: 2.500 m2
  • Năm hoàn thành 2023