DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ GREEN PARK 319 VĨNH HƯNG

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ GREEN PARK 319 VĨNH HƯNG


Project Description

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ GREEN PARK 319 VĨNH HƯNG

Dự án/Project: Green Park City

Địa điểm/ Location: 319 Vĩnh Hưng , Hoàng Mai ,  Hà Nội

Phạm vi/Scope: Thi công lắp đặt hệ thống điện ,nước  hạ tầng khu đô thị.

Diện tích dự án: 12.626  m²

Năm hoàn thành : 2018