DỰ ÁN: VĂN PHÒNG BIM GROUP 44 YÊN PHỤ

DỰ ÁN: VĂN PHÒNG BIM GROUP 44 YÊN PHỤ


Project Description

DỰ ÁN: VĂN PHÒNG BIM GROUP 44 YÊN PHỤ

Dự án/Project: Văn Phòng làm việc tập đoàn BIM Group

Địa điểm/ Location: Số 44 Yên Phụ , Tây Hồ , Hà Nội

Phạm vi/Scope: Thi công cơ điện/MEP installation

Diện tích dự án: 4.500 m2

Năm hoàn thành : 2019