Cam kết khách hàng

CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

  • Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp Tân Lập Phát với đội ngũ nhân viên năng động, tận tụy có trình về chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thi công với các đối tác, cùng với sự liên kết và hỗ trợ chặt chẽ của các đối tác, chúng tôi luôn cam kết cung cấp các giải pháp thi công và dịch vụ tin cậy nhất cho khách hàng.
  • Việc hỗ trợ khách hàng từ Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp Tân Lập Phátđược thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia của các đối tác công nghệ. Trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn làm việc để hỗ trợ khách hàng, đảm bảo lên phương án giải quyết nhanh nhất các yêu cầu từ phía khách hàng.
  • Đại diện cao nhất của Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp Tân Lập Phát trong việc điều khiển mọi hoạt động ở công trường là Chủ nhiệm công trình, được công ty uỷ quyền để thực hiện tất cả các điều khoản của hợp đồng.
  • Kỹ sư giám sát có nhiệm vụ thực hiện sự phân công của Chủ nhiệm, bao gồm các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, giám sát thi công. Ở giai đoạn ngay sau khi có hợp đồng, các kỹ sư phải thực hiện tối ưu bộ bản vẽ thi công, tính toán lựa chọn tối ưu các thiết bị vật tư, lập danh mục phương tiện, dụng cụ đồ nghề cần thiết cho thi công. Ở giai đoạn triển khai thi công, các kỹ sư có nhiệm vụ triển khai công việc cho các nhóm thi công, giám sát tiến độ thi công, kiểm tra chất lượng thi công, kiểm tra thực hiện an toàn lao động tại công trình.
  • Đội thi công làm việc theo sắp xếp của Chủ nhiệm và Giám sát thi công. Đội thi công được chia thành nhiều nhóm nhỏ tuỳ thuộc theo yêu cầu công việc. Mỗi nhóm trưởng cùng với anh em công nhân trong nhóm thực hiện việc lắp đặt dưới sự giám sát của kỹ sư công trường. Các kỹ sư công trường có nhiệm vụ kiểm tra việc lắp đặt, đôn đốc việc thực hiện tiến độ, thường xuyên nhắc nhở bảo đảm chất lượng và hiệu suất trong thi công./.                                                                                              

 

                                                                              CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP TÂN LẬP PHÁT