THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO TÒA NHÀ HỖN HỢP 77 TRẦN KHÁT CHÂN

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO TÒA NHÀ HỖN HỢP 77 TRẦN KHÁT CHÂN

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO TÒA NHÀ HỖN HỢP 77 TRẦN KHÁT CHÂN

  • Dự án/Project: Tòa nhà văn phòng kết hợp căn hộ cho thuê
  • Địa điểm/ Location: Số 77 Trần Khát Chân, HBT , Hà Nội
  • Phạm vi/Scope: Thi công cơ điện/MEP installation
  • Diện tích dự án: 1.000 m2

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.