THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG NHẤT TÍN

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG NHẤT TÍN

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG NHẤT TÍN

  • Dự án/Project: Tòa nhà văn phòng Nhất Tin
  • Địa điểm/ Location: Số 1 Ngụy Như Kom Tum , Thanh Xuân Hà Nội
  • Phạm vi/Scope: Thi công cơ điện/MEP installation
  • Diện tích dự án: 1.000 m2
  • Năm hoàn thành : 2021

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.