THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG SBS

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG SBS

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG SBS

  • Dự án/Project: Tòa nhà văn phòng cho thuê SBS
  • Địa điểm/ Location: Số 150 Phan Kế Bính , Ba Đình , Hà Nội
  • Phạm vi/Scope: Thi công cơ điện/MEP installation
  • Diện tích dự án: 1.000 m2

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.