THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO TRƯỜNG HỌC PHÁP ALEXANDRE YERSIN

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO TRƯỜNG HỌC PHÁP ALEXANDRE YERSIN

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO TRƯỜNG HỌC PHÁP ALEXANDRE YERSIN

  • Dự án/Project:  Cải tạo trường quốc tế Pháp Alexandre Yersin
  • Địa điểm/ Location: Số 44 Ngọc Thụy , Long Biên , Hà Nội
  • Phạm vi/Scope: Thi công cơ điện/MEP installation
  • Diện tích dự án: 28.000 m2
  • Năm hoàn thành : 2020

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.