THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO NHÀ MÁY BOX – PAK

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO NHÀ MÁY BOX – PAK

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO NHÀ MÁY BOX – PAK

  • Dự án/Project: Nhà máy sản xuất bao bì carton và bìa carton
  • Địa điểm/ Location: Số 12, đường 11, VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  • Phạm vi/Scope: Thi công chiếu sáng nhà xưởng
  • Diện tích dự án: 16.800  m²
  • Năm hoàn thành : 2020

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.