THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO BỆNH VIỆN NEW HORIZON

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO BỆNH VIỆN NEW HORIZON

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO BỆNH VIỆN NEW HORIZON

  • Dự án/Project: Bệnh viện New Horizon
  • Địa điểm/ Location: 76 An Dương , Tây Hồ , Hà Nội
  • Phạm vi/Scope: Thi công cơ điện/MEP installation
  • Diện tích dự án: 2.000 m2
  • Năm hoàn thành : 2021

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.