THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO CLB THỂ THAO HEROS

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO CLB THỂ THAO HEROS

THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHO CLB THỂ THAO HEROS

  • Dự án/Project: CLB Gym Heros
  • Địa điểm/ Location: Số 6 Đội Nhân , Ba Đình , Hà Nội
  • Phạm vi/Scope: Thi công cơ điện/MEP installation
  • Diện tích dự án: 3.000 m2
  • Năm hoàn thành : 2021

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.